POLICY FÖR SKYDD AV KONSUMENTERS PERSONUPPGIFTER

1. BEL NORDICS SEKRETESS ÅTAGANDE

För att på bästa sätt uppfylla våra konsumenters förväntningar och skapa så starka relationer till dem som möjligt behöver vår koncern ofta samla in personuppgifter på olika sätt. Våra konsumenter måste kunna känna sig förvissade om att vi är mycket noggranna med att säkerställa sekretessen för alla personuppgifter som de lämnar till vår koncern och våra varumärken.

Bel åtar sig att inte bryta denna sekretess, samt att säkerställa full transparens och säkerhet under insamlingen och lagringen av personuppgifter.

Som en del av detta åtagande tillämpar vi en policy för behandlingen av våra konsumenters personuppgifter. Denna policy beskriver under vilka omständigheter som Bel kommer att använda sina konsumenters personuppgifter.

Den enhet som är ansvarig för insamlingen av dina personuppgifter är BEL NORDIC AB

2. SAMTYCKE

Med ”personuppgifter” avses all insamlad information som rör en individ och som gör det möjligt för oss att identifiera våra konsumenter, antingen direkt eller indirekt.

Innan du lämnar ut personuppgifter till oss rekommenderar vi att du läser igenom denna policy.

Bel kan komma att använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Om lokal lagstiftning kräver det kan du bli tillfrågad att ge ditt samtycke till sådan insamling av personuppgifter innan insamlingen sker.

3. SKYDD AV KONSUMENTERS PERSONUPPGIFTER: PRINCIPER

Legitimitet:


Uppgifterna samlas in för specifika, tydliga och legitima syften; behandlingen kommer inte att omfatta känsliga uppgifter (t.ex. etniskt ursprung, politiska, filosofiska eller religiösa åsikter, fackligt medlemskap, hälsa eller sexliv, kriminell bakgrund eller säkerhetsåtgärder).

Relevans:


De insamlade uppgifterna ska vara lämpliga, relevanta och stå i rimlig proportion till det syfte för vilket de samlas in.

Riktighet:


Uppgifterna ska vara riktiga, fullständiga och, vid behov, aktuella.

Transparens:


Vid insamlingen av dina personuppgifter kommer du att få all relevant information rörande insamlingen och behandlingen av dessa uppgifter, särskilt vad gäller syftet med insamlingen och mottagarna av dessa uppgifter.

Lagring:


Uppgifterna sparas under en tidsperiod som inte överskrider den tid som krävs för att uppfylla syftena med insamlingen och behandlingen av dessa uppgifter.

Samtycke:

Den berörda personen måste ha gett sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter.

Sekretess & säkerhet:

Vi säkerställer att alla insamlade personuppgifter hanteras på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att vidta rimliga tekniska åtgärder

4. OMFATTNING

Denna policy gäller:

5. TYP AV PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN

Beroende på vilken relation vi har till dig kan vi tänkas be dig om information om dig och/eller din familj, däribland:

Bel anser att föräldrar ska informeras om relationen mellan vårt företag och våra varumärken och deras barn. Därför ber Bel sina webbplatsanvändare som är under 12 år om föräldrars/vårdnadshavares e-postadresser för att kunna skicka en kopia på varje e-postmeddelande där man ber barnen om personuppgifter. Föräldrar/vårdnadshavare kan när som helst be att få tillgång till personuppgifter som rör deras barn och be att dessa uppgifter ändras eller tas bort från vår kunddatabas genom att kontakta vår kundtjänst.

6. TIDPUNKT FÖR INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kan samlas in vid olika tidpunkter, framför allt:

7. SYFTEN MED INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

8. ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

I vissa fall kommer vi att behöva överföra dina personuppgifter till interna och externa mottagare.

Interna mottagare är auktoriserade personer som främst arbetar med

Vi kan även behöva överföra dina personuppgifter till lokala myndigheter om vi är juridiskt bundna att göra det.

9. SÄKERHET

Bel vidtar lämpliga tekniska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter varken oavsiktligen eller avsiktligen går förlorade, förstörs eller lämnas ut utan samtycke.

10. COOKIES

Bel informerar om att tillfälliga cookies sannolikt används under ditt besök på vår webbplats.

Dessa cookies är data som lagras i RAM-minnet på din dator. Vi kan inte identifiera dig med hjälp av dessa cookies, däremot lagrar de information om din användning av vår webbplats eller om din dator (bland annat vilka sidor du har besökt, vid vilket datum och vilken tidpunkt) som vi kan läsa vid senare besök.

Syftet med att samla in uppgifter med hjälp av cookies är att identifiera dig när du vill ansluta till dina personliga sidor och för att minnas din koppling till webbplatsen.

Dessa cookies sparas inte när du stänger din webbläsare.

Du kan stänga av lagringen av cookies på din dator genom att ändra dina webbläsarinställningar på följande sätt:

Om du använder webbläsaren Internet Explorer (Microsoft): Välj Verktyg och sedan Internetalternativ och klicka på fliken Sekretess. Välj sedan Avancerat under Inställningar. Välj om du vill blockera cookies från första och tredje part.

Om du använder Firefox: Klicka på menyknappen och välj Inställningar och sedan Sekretess. Välj ”Firefox kommer att: Använda anpassade inställningar för historiken”. Avmarkera sedan rutan ”Tillåt att webbplatser lagrar kakor” för att blockera alla cookies. Klicka på OK.

Om du använder Chrome: Klicka på Mer och sedan Inställningar och välj Visa avancerade inställningar. Under Sekretess klickar du på Innehållsinställningar och sedan på ”Alla cookies och webbplatsdata” och väljer dina inställningar.

Om du använder andra versioner av webbläsare än de som anges här: se hjälpfilerna eller bruksanvisningen.

11. BELS LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer inte att sparas längre än den tid som krävs för att uppfylla syftet med insamlingen, i enlighet med tillämplig lagstiftning.

12. ÅTKOMST OCH ÄNDRING

Du kan när som helst få åtkomst till dina personuppgifter och begära att de ändras genom att kontakta kundtjänst på följande adress eller via e-post:

Bel Nordic AB Box 1172 251 11 Helsingborg

infonordic@groupe-bel.com

Samma sak gäller om dina personuppgifter inte stämmer, om de är ofullständiga eller inaktuella. Då kan du kontakta oss på samma sätt som anges ovan.

Du kan även ange att du inte samtycker till behandling av dina personuppgifter på samma sätt som anges ovan.

Vi kommer att behandla alla förfrågningar på bästa möjliga sätt och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

13. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER FRÅN TREDJE PART

På vissa av våra webbplatser kan du ges möjlighet att skicka en länk till en sida på en webbplats tillhörande Bel Group till tredje part. I sådana fall behöver vi samla in din och tredje parts e-postadresser.

Alla e-postadresser som samlas in för sådana syften kommer endast att användas i det syftet och raderas omedelbart efteråt.

14. UPPDATERINGAR

Denna policy kan komma att ändras då och då och vi rekommenderar därför att du läser igenom den regelbundet.